Trần, T. H., Nguyễn, T. H., Vũ, T. T. M., Nguyễn, T. T. N., Trần, N. Q., Lã, A. T. và Nguyễn, T. T. (2023) “Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(05), tr 6–15. doi: 10.54436/jns.2023.05.668.