Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. L. A. và Nguyễn, Đình L. (2023) “Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), tr 60–66. doi: 10.54436/jns.2023.06.744.