Hồ, P. T. và Ngô, H. H. (2018) “Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang”., Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 1(2), tr 07–14. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/87 (Truy cập: 14 Tháng Tư 2024).