[1]
T. H. Lê và T. H. Nguyễn, “Khảo sát sự hiểu biết về bệnh đái tháo đường của người bênh đái tháo đường type 2”, JNS, vol 1, số p.h 4, tr 21–25, tháng 10 2018.