[1]
T. T. H. Lê và V. T. Vũ, “Thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019”, JNS, vol 2, số p.h 3(2), tr 119–128, tháng 10 2019.