[1]
V. N. Phạm và T. P. H. Đinh, “Một số yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ dưới 1 tuổi tại 3 xã của tỉnh Hà Nam năm 2016”, JNS, vol 2, số p.h 3(1), tr 104–111, tháng 7 2019.