[1]
T. T. X. Lại, T. T. Lê, Q. B. Đinh, Đình D. Dương, và T. D. Nguyễn, “Nâng cao kiến thức phòng bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định năm 2020”, JNS, vol 3, số p.h 3, tr 125–132, tháng 8 2020.