[1]
T. P. Trần, T. H. Tăng, T. N. Nguyễn, và T. H. Mỵ, “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính quy tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020”, JNS, vol 3, số p.h 5, tr 226–234, tháng 11 2020.