[1]
P. T. Hồ, “Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022”, JNS, vol 4, số p.h 2, tr 28–39, tháng 6 2021.