[1]
T. H. Trần và V. T. Vũ, “Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình”, JNS, vol 4, số p.h 4, tr 77–86, tháng 1 2022.