[1]
T. L. V. Hồ, T. H. C. Võ, T. K. N. Nguyễn, T. L. A. Hoàng, T. H. Trần, và T. K. T. Trần, “Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai”, JNS, vol 5, số p.h 02, tr 49–60, tháng 5 2022.