[1]
N. Y. Trần, T. T. Trịnh, T. H. Trịnh, T. M. H. Vũ, và Đức T. Nguyễn, “Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn ”, JNS, vol 5, số p.h 03, tr 62–71, tháng 6 2022.