[1]
T. H. O. Trần và T. B. T. Nguyễn, “Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh”, JNS, vol 5, số p.h 02, tr 96–103, tháng 5 2022.