[1]
T. S. Phạm và T. A. T. Lê, “Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn”, JNS, vol 6, số p.h 02, tr 23–32, tháng 3 2023.