[1]
T. H. Trần, “Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023”, JNS, vol 6, số p.h 05, tr 6–15, tháng 8 2023.