[1]
T. N. Nguyễn, K. L. Trần, H. T. Phạm, H. H. Hà, và T. H. L. Nguyễn, “Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023”, JNS, vol 6, số p.h 06, tr 15–24, tháng 11 2023.