[1]
T. T. H. Nguyễn, T. L. A. Nguyễn, và Đình L. Nguyễn, “Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022”, JNS, vol 6, số p.h 06, tr 60–66, tháng 11 2023.