[1]
T. T. H. Lê, Q. M. Phạm, và T. N. Phan, “Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đau thắt ngực ổn định sau can thiệp động mạch vành qua da tại Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E”, JNS, vol 6, số p.h 06, tr 67–75, tháng 11 2023.