[1]
P. T. Hồ và H. H. Ngô, “Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang”., JNS, vol 1, số p.h 2, tr 07–14, tháng 6 2018.