Mai, A. Đào, T. P. H. Đinh, và T. N. Trần. “Một số yếu tố Liên Quan đến thực hành Cho Con Bú sớm Sau Sinh của Bà Mẹ Có Con dưới 6 tháng tuổi tại 4 Xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 2, số p.h 3(1), Tháng Bảy 2019, tr 112-8, https://jns.vn/index.php/journal/article/view/208.