Trần, T. H., và V. T. Vũ. “Thay đổi kiến thức chăm sóc Trẻ Viêm phổi của Bà Mẹ Có Con dưới 2 tuổi Sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 4, số p.h 4, Tháng Giêng 2022, tr 77-86, doi:10.54436/jns.2021.4.385.