Tống, T. H., V. Đẩu Vũ, Đình D. Dương, và T. D. Nguyễn. “Thực trạng chất lượng cuộc sống của Bà Mẹ Có Con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 4, số p.h 4, Tháng Giêng 2022, tr 87-98, doi:10.54436/jns.2021.4.386.