Dương, T. N. M., và T. D. Khang. “Thực trạng chăm sóc, Theo Dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại Khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 03, Tháng Bảy 2022, tr 72-79, doi:10.54436/jns.2022.03.402.