Trần, N. Y., T. T. Trịnh, T. H. Trịnh, T. M. H. Vũ, và Đức T. Nguyễn. “Thay đổi tuân thủ Quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch Trong điều trị bàng Quang thần Kinh ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Sau tập huấn”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 03, Tháng Sáu 2022, tr 62-71, doi:10.54436/jns.2022.03.443.