Lê, T. H. “Đặc điểm lâm sàng Và thực trạng chẩn đoán Ung Thư Thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện Nay”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 02, Tháng Năm 2022, tr 115-23, doi:10.54436/jns.2022.02.445.