Đỗ, T. T. D., N. Ánh Đỗ, T. H. Hoàng, và T. H. Y. Nguyễn. “Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân Viêm Sinh dục đến khám Và điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 03, Tháng Sáu 2022, tr 42-50, doi:10.54436/jns.2022.03.470.