Phạm, T. V., T. N. Nguyễn, và T. A. Đặng. “Kiến thức, thái độ Và thực hành Tiêm tĩnh mạch an toàn của Sinh Viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội năm 2021-2022”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 04, Tháng Mười 2022, tr 13-23, doi:10.54436/jns.2022.04.521.