Phạm, T. S., và T. A. T. Lê. “Kiến thức, thái độ Và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-Cov-2 tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Hóc Môn”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 02, Tháng Ba 2023, tr 23-32, doi:10.54436/jns.2023.02.543.