Vũ, V. T., và T. B. Thân. “Thực trạng Stress của điều dưỡng Viên tại Trung tâm Y Tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 02, Tháng Ba 2023, tr 6-15, doi:10.54436/jns.2023.02.585.