Trần, T. H., T. H. Nguyễn, T. T. M. Vũ, T. T. N. Nguyễn, N. Q. Trần, A. T. Lã, và T. T. Nguyễn. “Thực trạng kiến thức Và thực hành xử Trí Trẻ sốt của Bà Mẹ Có Con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương năm 2023”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 05, Tháng Tám 2023, tr 6-15, doi:10.54436/jns.2023.05.668.