Nguyễn, T. N., K. L. Trần, H. T. Phạm, H. H. Hà, và T. H. L. Nguyễn. “Kiến thức Và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở Trẻ Em dưới 6 tuổi của cán bộ Y Tế tuyến Xã tại Thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 06, Tháng Mười-Một 2023, tr 15-24, doi:10.54436/jns.2023.06.699.