Nguyễn, T. V. A., và T. A. . Trương. “Đánh Giá Thay đổi kiến thức Và thái độ về phòng bệnh sán Lá Gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ Sau giáo dục sức khỏe”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 06, Tháng Mười-Một 2023, tr 34-43, doi:10.54436/jns.2023.06.725.