Lê, T. T. H., Q. M. Phạm, và T. N. Phan. “Đánh Giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đau thắt ngực ổn định Sau Can thiệp động mạch vành Qua Da tại Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 06, Tháng Mười-Một 2023, tr 67-75, doi:10.54436/jns.2023.06.746.