Hồ, P. T., và H. H. Ngô. “Thay đổi kiến thức Và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường Type 2 ngoại Trú tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 1, số p.h 2, Tháng Sáu 2018, tr 07-14, https://jns.vn/index.php/journal/article/view/87.