Lê, Thị Thanh Huyền, và Văn Thành Vũ. “Thực trạng kiến thức Và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại Trú tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 2, no. 3(2) (Tháng Mười 22, 2019): 119–128. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/192.