Vũ, Ngọc Anh, Thi Thu Hương Phạm, Thị Thùy Dương Nguyễn, Thị Tuyết Mai Đỗ, Thị Én Vũ, và Chí Anh Minh Bùi. “Thực trạng kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của Điều dưỡng Viên tại các Khoa ngoại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định năm 2020”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 3, no. 3 (Tháng Tám 31, 2020): 97–106. Truy cập Tháng Ba 24, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/248.