Lại, Thị Thanh Xuân, Thanh Tùng Lê, Quốc Bảo Đinh, Đình Dũng Dương, và Thị Dung Nguyễn. “Nâng Cao kiến thức phòng bệnh Ung Thư cổ tử Cung Cho phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định năm 2020”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 3, no. 3 (Tháng Tám 31, 2020): 125–132. Truy cập Tháng Ba 24, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/251.