Vu, Thi Hai, Van Thanh Vu, Thi Hao Tang, và Thi Dung Nguyen. “Knowledge and Practice of Antiantibiotic Use Among Mothers of Children under 5 Years With Acute Respiratory Infection in Dong Hung Hospital - Thai Binh Province”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 4, no. 1 (Tháng Ba 5, 2021): 41–49. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/307.