Truong, Tuan Anh, Thi Nga Nguyen, và Anh Tram Que. “Quality of Life Among Hiv-Infected Patients Receiving Arv Treatment at Nghe An Friendship General Hospital in 2019”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 4, no. 1 (Tháng Ba 5, 2021): 155–160. Truy cập Tháng Chín 29, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/319.