Trần, Thị Hằng, và Văn Thành Vũ. “Thay đổi kiến thức chăm sóc Trẻ Viêm phổi của Bà Mẹ Có Con dưới 2 tuổi Sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 4, no. 4 (Tháng Giêng 7, 2022): 77–86. Truy cập Tháng Năm 21, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/385.