Dương, Thị Ngọc Mai, và Thị Diên Khang. “Thực trạng chăm sóc, Theo Dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại Khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 5, no. 03 (Tháng Bảy 26, 2022): 72–79. Truy cập Tháng Chín 28, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/402.