Trần, Ngọc Yến, Thị Thơm Trịnh, Thu Hương Trịnh, Thị Mai Hương Vũ, và Đức Trường Nguyễn. “Thay đổi tuân thủ Quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch Trong điều trị bàng Quang thần Kinh ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Sau tập huấn”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 5, no. 03 (Tháng Sáu 24, 2022): 62–71. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/443.