Lê, Thị Hòa. “Đặc điểm lâm sàng Và thực trạng chẩn đoán Ung Thư Thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện Nay”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 5, no. 02 (Tháng Năm 17, 2022): 115–123. Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/445.