Vũ, Văn Thành, Thị Hòa Hoàng, và Thị Thùy Dung Đỗ. “Kiến thức Và thực hành về bệnh sán Lá Gan nhỏ của người dân tại Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 5, no. 03 (Tháng Sáu 24, 2022): 33–41. Truy cập Tháng Chín 29, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/471.