Vũ, Văn Thành, và Thị Bình Thân. “Thực trạng Stress của điều dưỡng Viên tại Trung tâm Y Tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 02 (Tháng Ba 2, 2023): 6–15. Truy cập Tháng Ba 28, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/585.