Nguyễn, Thúy Nga, Kim Liên Trần, Hoài Thương Phạm, Hải Hồng Hà, và Thị Hải Lý Nguyễn. “Kiến thức Và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở Trẻ Em dưới 6 tuổi của cán bộ Y Tế tuyến Xã tại Thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 06 (Tháng Mười-Một 1, 2023): 15–24. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/699.