Nguyễn, Văn Dương, Thu Hằng Nguyễn, Phương Mai Đào, Thị Thu Lê, Thị Hiền Bùi, Thị Thu Hà Lê, và Văn Giang Nguyễn. “Khảo sát kiến thức Và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương năm 2023”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 05 (Tháng Tám 31, 2023): 16–24. Truy cập Tháng Chín 30, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/703.