Hồ, Phương Thúy, và Huy Hoàng Ngô. “Thay đổi kiến thức Và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường Type 2 ngoại Trú tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 1, no. 2 (Tháng Sáu 28, 2018): 07–14. Truy cập Tháng Ba 28, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/87.