1.
Nguyễn TL, Ngô HH, Trần TL. Cải thiện khả năng nhận thức của người chăm sóc chính về phục hồi vận đông cho người bệnh đột quỵ. JNS [Internet]. 14 Tháng Chín 2018 [cited 14 Tháng Tư 2024];1(3):10-5. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/101