1.
Đinh TPH, Mai A Đào. Thực hành dự phòng phơi nhiễm viêm gan B của sinh viên đại học điều dưỡng năm hai Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. JNS [Internet]. 14 Tháng Chín 2018 [cited 28 Tháng Chín 2022];1(3):54-9. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/108